SZKOLENIA ZAWODOWE

Znajdujące się w naszej ofercie kursy zawodowe umożliwiają przekwalifikowanie lub zdobycie nowego zawodu oraz podniesienie kwalifikacji, co pomaga klientom dopasować się do ciągłych zmian zachodzących na rynku pracy.

OFERTA SZKOLEŃ

Szkolenia energetyczne

SPRAWDŹ SZCZEGÓŁY

Uprawnienia do obsługi wózków jezdniowych podnośnikowych

SPRAWDŹ SZCZEGÓŁY

Uprawnienia do obsługi podnośników ruchomych przejezdnych

SPRAWDŹ SZCZEGÓŁY

Uprawnienia do obsługi suwnic

SPRAWDŹ SZCZEGÓŁY

Kurs
Sygnalista - Hakowy

SPRAWDŹ SZCZEGÓŁY

SZKOLENIA ENERGETCZNE

Szkolenie G1/G2/G3
Grupa 1
Sieci, urządzenia i instalacje energetyczne wytwarzające, przesyłające i zużywające energię elektryczną.
Grupa 2
Urządzenia wytwarzające, przetwarzające, przesyłające i zużywające ciepło oraz inne urządzenia energetyczne.
Grupa 3
Urządzenia, instalacje i sieci gazowe wytwarzające, przetwarzające, przesyłające, magazynujące i zużywające paliwa gazowe.
OTRZYMAJ UPRAWNIENIA ENERGETYCZNE WAŻNE 5 LAT!
Wymagania wstępne:
Ukończone 18 lat.

WÓZKI WIDŁOWE

Uprawnienia do obsługi wózków jezdniowych podnośnikowych.
Cel szkolenia:
Uzyskanie uprawnień do obsługi wózków jezdniowych z napędem silnikowym
Wymagania wstępne:
Ukończone 18 lat, dobry stan zdrowia, ukończona szkoła podstawowa.
Kurs Operatora Wózków “Widłowych” obejmuje zakres materiału zgodny z programem UDT dla osób ubiegających się o uprawnienia kierowcy wózków jezdniowych podnośnikowych (widłowych) wraz z bezpieczną wymianą butli gazowych w tychże wózkach.

Kurs operatora wózka zakończony jest egzaminem przed komisją UDT, która po uzyskaniu pozytywnego wyniku wydaje kursantowi odpowiednie uprawnienia.

Termin ważności uprawnień UDT na obsługę wózków jezdniowych podnośnikowych:

PODESTY RUCHOME PRZEJEZDNE

Uprawnienia do obsługi podnośników koszowych
Kurs na operatora podnośnika koszowego może odbyć każda osoba pełnoletnia, która ma wykształcenie przynajmniej podstawowe i prawo jazdy kategorii B, a także otrzymała zaświadczenie lekarskie o braku przeciwwskazań do obsługi urządzeń transportu bliskiego.
Cel szkolenia

Termin ważności uprawnień UDT na obsługę podestów:

OBSŁUGA SUWNIC

Uprawnienia do obsługi suwnic
Cel szkolenia:
Nabycie teoretycznych i praktycznych umiejętności związanych z obsługą suwnic
Wymagania wstępne:
Ukończone 18 lat, dobry stan zdrowia, ukończona szkoła podstawowa.
Kurs na suwnice to kompleksowy zestaw szkoleń zgodnych z obowiązującym programem zatwierdzonym przez Urząd Dozoru Technicznego. Podczas szkolenia przyszli operatorzy suwnic nabędą niezbędną wiedzę i umiejętności do obsługi tych maszyn.

Termin ważności uprawnień UDT na obsługę suwnic:

SYGNALISTA HAKOWY

Wymagania wstępne:
Ukończone 18 lat
Cel szkolenia
Szkolenie obejmuje teoretyczne i praktyczne przygotowanie słuchaczy, którzy obejmują stanowiska hakowych w transporcie bliskim ładunków. Szkolenie ma na celu zapoznanie hakowych z ich obowiązkami, w szczególności:

H&S Solutions

Dane kontaktowe

+48 691-806-649