USŁUGI BHP

Dbanie o zachowywanie zasad bezpieczeństwa i higieny w środowisku pracy jest nie tylko dobrą praktyką, ale przede wszystkim ścisłym obowiązkiem prawnym każdego przedsiębiorstwa, który wynika z kodeksu pracy, jak również dodatkowych rozporządzeń.

ZAKRES USŁUG BHP

Zapewniamy stałą kompleksową obsługę specjalisty ds. BHP w firmie, jak również realizujemy jednorazowe zlecenia.

Outsourcing BHP

SPRAWDŹ SZCZEGÓŁY

Ocena ryzyka zawodowego

SPRAWDŹ SZCZEGÓŁY

Postępowanie powypadkowe

SPRAWDŹ SZCZEGÓŁY

Audyt BHP

SPRAWDŹ SZCZEGÓŁY

Nadzór BHP na budowach

SPRAWDŹ SZCZEGÓŁY

Pomiary środowiska pracy

SPRAWDŹ SZCZEGÓŁY

Dokumentacja BHP

SPRAWDŹ SZCZEGÓŁY

Wsparcie przy kontroli PIP i PIS

SPRAWDŹ SZCZEGÓŁY

OUTSOURCING

Pełnienie obowiązków służby BHP
Każdy pracodawca zobowiązany jest do zorganizowania systemu BHP w swojej firmie. Niezależnie od wielkości firmy oraz liczby pracowników, należy na bieżąco realizować szkolenia BHP, dokonywać oceny ryzyka zawodowego, opracowywać instrukcje BHP, tworzyć i aktualizować rejestry substancji chemicznych, zorganizować gospodarkę odzieży oraz środków ochrony, prowadzić postępowania powypadkowe, dokonywać kontroli BHP stanowisk pracy i wiele innych. W ramach outsourcingu BHP oferujemy realizację obowiązków w zakresie BHP oraz bieżące konsultacje w oparciu stałą umowę o współpracy.

OCENA RYZYKA ZAWODOWEGO

Ocena ryzyka zawodowego to obowiązek pracodawcy.
Zgodnie z Kodeksem pracy, pracodawca jest zobowiązany ocenić i udokumentować ryzyko zawodowe, związane z wykonywaną pracą oraz stosować niezbędne środki profilaktyczne zmniejszające ryzyko. Do obowiązków pracodawcy należy również informowanie pracowników o ryzyku zawodowym oraz o zasadach ochrony przed zagrożeniami.
Zakres naszej pracy:

POSTĘPOWANIE POWYPADKOWE

Za wypadek przy pracy uważa się  zdarzenie nagłe, związane z wykonywaną pracą, wywołane przyczyną zewnętrzną, powodujące uraz lub śmierć.
Zakres naszej pracy:

AUDYT BHP

Profesjonalny audyt BHP dla Twojej firmy.
Audyt bhp możemy przeprowadzić w każdej firmie, natomiast w firmach podejmujących z nami stałą współpracę na zasadzie outsourcingu, audyt przeprowadzany jest standardowo w celu wprowadzenia skutecznego zarządzania bezpieczeństwem pracy w firmie.
Co zyskasz dzięki audytowi bhp ?

Profesjonalny audyt BHP pomaga dostrzec wszystkie czynniki ryzyka oraz pomaga pracodawcy zastosować się do wszystkich obowiązujących aktualnie przepisów.

Po zakończeniu audytu, pracodawcy przedstawiany jest szczegółowy raport zawierający zdjęcia oraz opis stwierdzający nieprawidłowości wraz z propozycjami działań korygujących.

NADZÓR BHP NA BUDOWACH

Kompleksowy nadzór, kontrola i doradztwo techniczne w zakresie koordynacji BHP na budowie.
Zakres działalności nadzoru BHP:

POMIARY ŚRODOWISKA PRACY

Pracodawca ma obowiązek zapewnić wykonanie badań i pomiarów czynników szkodliwych dla zdrowia w środowisku pracy, nie później niż w terminie 30 dni od dnia rozpoczęcia działalności.
Rozporządzenie Ministra Zdrowia z dnia 2 lutego 2011 roku w sprawie badań i pomiarów czynników szkodliwych dla zdrowia w środowisku pracy.
Badania i pomiary szkodliwych czynników obejmują:

DOKUMENTACJA BHP

Prowadzenie dokumentacji BHP w firmie jest czynnością obowiązkową. Potwierdza ona wykonanie  w zakładzie niezbędnych zadań służby BHP, które mają na celu podniesienie bezpieczeństwa w pracy.

Wykonujemy następujące rodzaje dokumentacji dla firm:

WSPARCIE PRZY KONTROLI PIP I PIS

Reprezentacja klienta przed Państwowej Inspekcji Pracy oraz Państwowej Inspekcji Sanitarnej, jest jedną z najmocniejszych stron naszej firmy. Nasi eksperci znają się doskonale na swojej profesji i ochronią klienta, przed problemami wynikającymi głównie z braku specjalistycznej wiedzy.
Po kontroli pomożemy Ci zrealizować:
JEŻELI SPODZIEWASZ SIĘ KONTROLI PIP LUB KONTROLA JUŻ SIĘ ROZPOCZĘŁA – ZADZWOŃ !

H&S Solutions

Dane kontaktowe

+48 691-806-649