E-LEARNING BHP

Udział w szkoleniach bhp wielu pracowników postrzega jako niepotrzebny obowiązek albo stratę czasu. Czy naprawdę musi tak być? Oczywiście, że nie – właśnie dlatego przedstawiamy Państwu naszą ofertę szkoleń e-learningowych. Dzięki nim pracownicy sami będą mogli wybrać dogodny dla siebie termin i zdecydować, ile czasu w danym dniu chcą poświęcić na naukę o zasadach bezpieczeństwa i higieny pracy.

ZAPISY NA KURS

+48 691-806-649

bhp@hssolutions.com.pl

SZKOLENIE PRZEZ INTERNET

Szkolenia e-learningowe mają dokładnie taką samą wartość jak te tradycyjne – po ukończeniu kursu i zdaniu testu wysyłamy zaświadczenie o odbyciu szkolenia BHP zgodnie z rozporządzeniem w sprawie szkoleń BHP. Gwarantujemy, że przekazywana na nich wiedza i poziom niczym nie odbiega od tych, które są prezentowane na szkoleniach stacjonarnych.

JAK ZAMÓWIĆ SZKOLENIE ON-LINE?

 1. Szkolnie BHP w formie e-learningu można zamówić poprzez kontakt telefoniczny, mailowy lub osobisty
 2. W zgłoszeniu należy podać:
  • imię i nazwisko uczestnika szkolenia
  • nazwę stanowiska pracy uczestnika
  • grupę szkolenia (Administracyjno-biurowe, kierownicze, inżynieryjne techniczne)
  • adres e-mail uczestnika szkolenia
  • daty do kiedy kurs ma być dostępny
 3. Uczestnik szkolenia otrzyma wiadomość e-mail z indywidualnym loginem oraz hasłem do platformy szkoleniowej oraz wytycznymi do realizacji szkolenia.
 4. Uczestnik ma możliwość logowania się do platformy szkoleniowej w dogodnym dla niego czasie oraz ma możliwość wielokrotnego powrotu do szkolenia, aż do ostatniego dnia dostępności kursu
 5. W trakcie kursu uczestnik ma możliwość kontaktu telefonicznego w celu realizacji konsultacji w dni robocze, w godzinach 8-16.
 6. Po zakończeniu kursu uczestnik wypełnia test jednokrotnego wyboru oraz przesyła test do organizatora szkolenia (mailowo lub listownie)
 7. Po otrzymaniu wypełnionego testu wystawiamy zaświadczenie o ukończeniu szkolenia oraz oryginał dostarczamy pracodawcy.

DLA KOGO?

SĄ PRZEPROWADZANE SZKOLENIA PRZEZ INTERNET

Pracodawców oraz innych osób kierujących pracownikami

SPRAWDŹ SZCZEGÓŁY

Pracowników zatrudnionych na stanowiskach inżynieryjno-technicznych

SPRAWDŹ SZCZEGÓŁY

Pracowników zatrudnionych na stanowiskach administracyjno-biurowych

SPRAWDŹ SZCZEGÓŁY

Pracowników zatrudnionych na stanowiskach robotniczych

SPRAWDŹ SZCZEGÓŁY

Szkolenie okresowe służby bhp i osób wykonujących zadania tej służby

SPRAWDŹ SZCZEGÓŁY

Służby medycznej

SPRAWDŹ SZCZEGÓŁY

Nauczycieli i pracowników oświaty

SPRAWDŹ SZCZEGÓŁY

Dyrektorów szkół i kierowników placówek oświatowych

SPRAWDŹ SZCZEGÓŁY

Szkolenie wstępne BHP - instruktaż ogólny w formie zdalnego spotkania

Dla kogo?
Cel szkolenia

Szkolenie okresowe BHP dla pracodawców i osób kierujących pracownikami

Dla kogo?
Szkolenie okresowe przeprowadza się w trakcie trwania zatrudnienia. Jest ono niezbędne do dalszego wykonywania przez pracownika obowiązków na obejmowanym przez siebie stanowisku.

Cel szkolenia  
Pracodawcy i kadra kierująca pracownikami odbywają szkolenie BHP nie rzadziej niż raz na 5 lat.

Szkolenie okresowe BHP dla pracowników administracyjno-biurowych

Dla kogo?
Cel szkolenia
Szkolenie okresowe powinno być przeprowadzane nie rzadziej niż raz na 6 lat.

Szkolenie okresowe BHP dla pracowników inżynieryjno – technicznych

Dla kogo?
Cel szkolenia 

Celem szkolenia jest aktualizacja i uzupełnienie wiedzy oraz umiejętności z zakresu:
Szkolenie okresowe dla pracowników inżynieryjno-technicznych powinno odbywać się nie rzadziej niż raz na 5 lat.

Szkolenie okresowe służby bhp i osób wykonujących zadania tej służby

Dla kogo?
Cel szkolenia
Celem szkolenia jest uzyskanie przez uczestników szkolenia wiedzy i umiejętności w zakresie:
Szkolenia okresowe służb BHP i osób wykonujących zadania tej służby muszą być przeprowadzane nie rzadziej niż raz na 5 lat.

Szkolenie okresowe BHP dla służb medycznych

Dla kogo?
Cel szkolenia 

Celem szkolenia jest aktualizacja i uzupełnienie wiedzy oraz umiejętności z zakresu:
Szkolenia BHP dla służb medycznych muszą być przeprowadzane nie rzadziej niż raz na 5 lat.

Szkolenie okresowe bhp dla nauczycieli

Dla kogo?
Cel szkolenia
Uzyskanie i zaktualizowanie wiedzy na temat przepisów i zasad bhp w stopniu niezbędnym do wykonywania pracy, w tym m.in.:
Szkolenia BHP dla nauczycieli i pracowników oświaty muszą być przeprowadzane nie rzadziej niż raz na 5 lat.

Szkolenie okresowe BHP dla dyrektorów szkół

Dla kogo?


Cel szkolenia 

Celem szkolenia okresowego BHP dla dyrektorów i kierowników placówek oświatowych jest aktualizacja wiedzy uczestników z zakresu BHP (dział X Kodeksu pracy), zasad udzielania pierwszej pomocy, instrukcji p.poż. i ewakuacji. Podczas szkolenia okresowego bhp w formie online dla dyrektorów i kierowników, zostaną omówione takie zagadnienia:

Szkolenia BHP dla dyrektorów szkół i innych kierowników placówek oświatowych muszą być przeprowadzane nie rzadziej niż raz na 5 lata.

H&S Solutions

Dane kontaktowe

+48 691-806-649