SZKOLENIA BHP

Podstawowym obowiązkiem pracodawcy jest ochrona zdrowia i życia pracowników przez zapewnienie bezpiecznych i higienicznych warunków pracy. Pracodawca zobowiązany jest ponadto do organizowania szkoleń BHP – to na nim ciąży bowiem obowiązek informacyjny w tym zakresie. Częstotliwość oraz forma szkoleń uzależnione są od rodzaju stanowiska pełnionego przez pracownika.

SZKOLENIA WSTĘPNE BHP

Szkolenie wstępne jest przeprowadzane przed dopuszczeniem do wykonywania pracy na określonym stanowisku. Obejmuje instruktaż ogólny i instruktaż stanowiskowy.
Zgodnie z Rozporządzeniem Ministra Gospodarki i Pracy z dnia 27 lipca 2004 r. w sprawie szkolenia w dziedzinie bezpieczeństwa i higieny pracy. (Dz. U. nr 180 , poz. 1860 z późn. zm.)
ZAPISZ SIĘ NA SZKOLENIE:
+48 691-806-649

ZAPISY NA KURS

+48 691-806-649

bhp@hssolutions.com.pl

Zapraszamy na szkolenie wstępne BHP (instruktaż ogólny) codziennie o godz. 9.00 do naszego biura przy ul. Stefana Czarneckiego 1, lokal. nr 20, we Wrocławiu.

CEL SZKOLENIA

DLA KOGO?

Instruktaż ogólny, przed dopuszczeniem do pracy, dotyczy:
ZAPISZ SIĘ NA SZKOLENIE:
+48 691-806-649

OKRESOWE SZKOLENIE BHP

Szkolenie okresowe ma aktualizować i ugruntować wiedzę oraz umiejętności dotyczące BHP, a także zaznajomić z nowymi rozwiązaniami techniczno-organizacyjnymi z tej dziedziny.

DLA KOGO?

SZKOLENIA OKRESOWE

Dla pracowników zatrudnionych na stanowiskach robotniczych

SPRAWDŹ SZCZEGÓŁY

Dla pracowników zatrudnionych na stanowiskach administracyjno-biurowych

SPRAWDŹ SZCZEGÓŁY

Dla pracowników zatrudnionych na stanowiskach inżynieryjno-technicznych

SPRAWDŹ SZCZEGÓŁY

Dla pracodawców i osób kierujących pracownikami

SPRAWDŹ SZCZEGÓŁY

Dla nauczycieli i pracowników oświaty

SPRAWDŹ SZCZEGÓŁY

Dla dyrektorów szkół i kierowników placówek oświatowych

SPRAWDŹ SZCZEGÓŁY

Dla służby medycznej

SPRAWDŹ SZCZEGÓŁY

Dla pracowników służby BHP i osób wykonujących zadania tej służby

SPRAWDŹ SZCZEGÓŁY

Szkolenia okresowe prowadzone są zgodnie z Rozporządzeniem Ministra Gospodarki i Pracy z dnia 27 lipca 2004 r. w sprawie szkolenia w dziedzinie bezpieczeństwa i higieny pracy ( Dz.U. nr 180, poz. 1860 z późn.zm.)
Przypominamy, że pracownicy powinni odbyć pierwsze szkolenie okresowe do 12 miesięcy od rozpoczęcia pracy, a w przypadku osób kierujących pracownikami do 6 miesięcy od rozpoczęcia pracy na takim stanowisku.

H&S Solutions

Dane kontaktowe

+48 691-806-649