SZKOLENIE BHP OKRESOWE

Dla pracowników zatrudnionych na stanowiskach robotniczych

Cele szkolenia

Aktualizacja i uzupełnienie wiedzy i umiejętności w szczególności z zakresu:
Szkolenie jest przeznaczone dla pracowników zatrudnionych na stanowiskach robotniczych

Pierwsze szkolenie okresowe pracowników zatrudnionych na stanowiskach robotniczych przeprowadza się w okresie do 12 miesięcy od rozpoczęcia pracy na tych stanowiskach. Kolejne szkolenia okresowe powinny być przeprowadzane nie rzadziej niż raz na 3 lata. Natomiast w przypadku prac szczególnie niebezpiecznych, jak np.: prac na wysokościach, nie rzadziej niż 1 w roku.

Podstawa prawna: Kodeks pracy (Dz. U. z 1998 r. Nr 21, poz. 94, z późn. zm. oraz przepis wykonawczy R.M.G.i P. z dnia 27 lipca 2004 r. w sprawie szkolenia w dziedzinie bezpieczeństwa i higieny pracy (Dz. U. nr 180 poz. 1860 z dnia 18 sierpnia 2004 r. art. § 14.2 pkt. 2).

H&S Solutions

Dane kontaktowe

+48 691-806-649