SZKOLENIE BHP OKRESOWE

Dla pracowników służby BHP i osób wykonujących zadania tej służby

Cele szkolenia

Celem szkolenia jest uzyskanie przez uczestników szkolenia wiedzy i umiejętności w zakresie:
Pierwsze szkolenie okresowe pracowników służby bhp i innych osób wykonujących zadania tej służby przeprowadza się w okresie do 12 miesięcy od rozpoczęcia pracy na tych stanowiskach. Kolejne szkolenia okresowe powinny być przeprowadzane nie rzadziej niż raz na 5 lat.
Podstawa prawna: Rozporządzenie Ministra Gospodarki i Pracy z dnia 27 lipca 2004 r. w sprawie szkolenia w dziedzinie bezpieczeństwa i higieny pracy.

H&S Solutions

Dane kontaktowe

+48 691-806-649