SZKOLENIE BHP OKRESOWE

Dla nauczycieli i pracowników oświaty

Cele szkolenia

Aktualizacja i uzupełnienie wiedzy i umiejętności w szczególności z zakresu:
Szkolenia przeznaczone dla pracowników szkół, uczelni wyższych oraz innych placówek oświatowych, jednostek naukowo – badawczych itp.
Pierwsze szkolenie okresowe nauczycieli i pracowników oświaty przeprowadza się w okresie do 12 miesięcy od rozpoczęcia pracy na tych stanowiskach. Kolejne szkolenia okresowe powinny być przeprowadzane nie rzadziej niż raz na 5 lat.
Podstawa prawna: Rozporządzenie MPIPS z dnia 26.09.1997r.w sprawie ogólnych przepisów bhp Rozporządzenie MGiP z dnia 27.07.2004r.w sprawie szkolenia w dziedzinie bhp Ustawa Kodeks pracy (t.j. Dz.U.2019r,poz. 1040,ze zm.)

H&S Solutions

Dane kontaktowe

+48 691-806-649