SZKOLENIE BHP OKRESOWE

Dla dyrektorów szkół i kierowników placówek oświatowych

Cele szkolenia

Aktualizacja i uzupełnienie wiedzy i umiejętności w szczególności z zakresu:
Podczas szkolenia okresowego bhp w formie online dla dyrektorów i kierowników, zostaną omówione takie zagadnienia:
  • prawna ochrona pracy
  • zagrożenia środowiska pracy
  • techniczne bezpieczeństwo pracy
  • profilaktyka zagrożeń
  • psychologia i ergonomia
  • zagrożenia pożarowe
  • pierwsza pomoc przedmedyczna
  • bezpieczeństwo w placówce oświatowej

Pierwsze szkolenie okresowe dyrektorów szkół i innych kierowników placówek oświatowych przeprowadza się w okresie do 6 miesięcy od rozpoczęcia pracy na tych stanowiskach. Kolejne szkolenia okresowe powinny być przeprowadzane nie rzadziej niż raz na 5 lat.

Podstawa prawna: Rozporządzenie MPIPS z dnia 26.09.1997r.w sprawie ogólnych przepisów bhp Rozporządzenie MGiP z dnia 27.07.2004r.w sprawie szkolenia w dziedzinie bhp Ustawa Kodeks pracy (Dz.U.2018, poz.917,z późn. zm.)

H&S Solutions

Dane kontaktowe

+48 691-806-649