Jednocześnie realizujemy jednorazowe zlecenia:
  • doradztwo oraz konsultacje w zakresie obowiązujących przepisów oraz zasad Check listBHP
  • kontrole stanu BHP w zakładzie pracy, audyty
  • ocena ryzyka zawodowego dla wszystkich grup pracowniczych
  • ustalanie okoliczności i przyczyn wypadków, dokumentacja powypadkowa
  • sporządzanie instrukcji BHP
  • reprezentowanie pracodawcy przed organami nadzoru (PIP, PIS), realizacja wystąpień i nakazów.
  • zakładanie wymaganych rejestrów (wypadków przy pracy)
  • pomoc w dobraniu środków ochrony indywidualnej
  • organizacja pomiarów natężenia oświetlenia i warunków pracy na danym stanowisku

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Pracujemy dla: