Szkolenia BHP - przykładowa grafika

Instruktaż ogólny

Oferujemy Państwu przeprowadzanie szkoleń wstępnych BHP (tzw. Instruktaż ogólny) zgodnie z Rozporządzeniem Ministra Gospodarki i Pracy z dnia 27 lipca 2004 r. w sprawie szkolenia w dziedzinie bezpieczeństwa i higieny pracy. (Dz. U. nr 180 , poz. 1860 z późn. zm.)

Zapewniamy kompleksową organizację szkoleń BHP wstępnych, któremu podlegają obowiązkowo wszyscy nowo zatrudnieni pracownicy, studenci odbywający u pracodawcy praktykę oraz uczniowie szkół zawodowych zatrudnieni w celu praktycznej nauki zawodu. ( art. 237 § 1KP)

 

Celem szkolenia BHP wstępnego jest zaznajomienie pracownika w szczególności z:

  • podstawowymi przepisami BHP zawartymi w kodeksie pracy, układach zbiorowych pracy lub regulaminach pracy
  • przepisami oraz zasadami BHP obowiązującymi w danym zakładzie
  • zasadami udzielania pierwszej pomocy w razie wypadku ( § 9 ust. 1 rozporządzenia szkoleniowego )

    Instruktaż stanowiskowy - grafika

    Instruktaż stanowiskowy

Termin i miejsce szkolenia dopasowane do indywidualnych potrzeb Klienta. Szkolenie jest prowadzone przez Specjalistę ds. BHP.

 

Druga część szkolenia wstępnego to tzw. instruktaż stanowiskowy, który przeprowadza wyznaczona przez pracodawcę osoba kierująca pracownikami lub pracodawca. Oprócz wstępnych badań BHP przeprowadzany także szkolenie okresowe BHP oraz kurs BHP dla firm.

 

 

 

 

 

 

 

 

Pracujemy dla: