Pierwsza pomoc 

to proste, natychmiastowe czynności, wykonywane na poszkodowanych w wypadkach, katastrofach i nagłych zachorowaniach zagrażających ich życiu lub zdrowiu do czasu zapewnienia fachowej opieki lekarskiej.
 Do praktycznej nauki I pomocy używamy nowoczesnego sprzętu:
  1. Automatycznego defibrylatora
  2. Fantom Brayden – za pomocą diod LED symuluje przepływ krwi do mózgu w momencie wykonywania prawidłowych ucisków
  3. Kamizelka Act Fast do ćwiczenia rękoczynów odkrztuszających (przy zadławieniach)

i-pomoc

Zobacz na filmie jak działa fantom Brayden

Zobacz na filmie jak działa kamizelka Act Fast

 

 

Czy musimy udzielać pierwszej pomocy?

Według prawa polskiego niezbędne jest udzielenie pierwszej pomocy poszkodowanemu, którego życie lub zdrowie jest zagrożone. Dotyczy to sytuacji, gdy ratownik nie naraża jednocześnie siebie, swojego życia i zdrowia.3d abstract running doctors

Kto człowiekowi znajdującemu się w położeniu grożącym bezpośrednim niebezpieczeństwem utraty życia albo ciężkiego uszczerbku na zdrowiu nie udziela pomocy, mogąc jej udzielić bez narażenia siebie lub innej osoby na niebezpieczeństwo utraty życia albo ciężkiego uszczerbku na zdrowiu, podlega karze pozbawienia wolności do lat 3.

(Artykuł 162 § 1 kodeksu karnego).

 Nie popełnia przestępstwa, kto nie udziela pomocy, do której jest konieczne poddanie się zabiegowi lekarskiemu albo w warunkach, w których możliwa jest niezwłoczna pomoc ze strony instytucji lub osoby do tego powołanej.

(Artykuł 162 § 2 kodeksu karnego).

________________________________________________________________

W każdym zakładzie pracy powinna być osoba bądź osoby wyznaczone i przeszkolone do udzielania pierwszej pomocy przedlekarskiej oraz obsługi apteczki. Obowiązek w tym zakresie ciążący na pracodawcy wynika zarówno z Kodeksu Pracy jak i z rozporządzenia w sprawie ogólnych przepisów bezpieczeństwa i higieny pracy

 

 

Pracujemy dla: