Szkolenie okresowe BHP – kurs BHP

Pracodawca jest zobowiązany zapewnić przeszkolenie pracownika w zakresie BHP przed dopuszczeniem go do pracy oraz do prowadzenia szkoleń okresowych w tym zakresie. ( art. 237 § 2KP)Szkolenia okresowe - grafika

Organizujemy szkolenia okresowe z zakresu BHP dla poniższych grup pracowniczych :

  • pracodawcy oraz inne osoby kierujące pracownikami
  • pracownicy inżynieryjno-techniczni
  • pracownicy administracyjno-biurowi
  • pracownicy zatrudnieni na stanowiskach robotniczych

Szkolenia okresowe prowadzone są zgodnie z Rozporządzeniem Ministra Gospodarki i Pracy z dnia 27 lipca 2004 r. w sprawie szkolenia w dziedzinie bezpieczeństwa i higieny pracy ( Dz.U. nr 180, poz. 1860 z późn.zm.)

 

Przypominamy, że pracownicy powinni odbyć pierwsze szkolenie okresowe do 12 miesięcy od rozpoczęcia pracy, a w przypadku osób kierujących pracownikami do 6 miesięcy od rozpoczęcia pracy na takim stanowisku.

Oferujemy różne formy szkolenia: kurs, instruktaż, seminarium, samokształcenie kierowane oraz szkolenie wstępne BHP. Termin i miejsce szkolenia dopasowane do indywidualnych potrzeb Klienta.

 

 

 

 

 

 

 

 

Pracujemy dla: