Inspekcja pracy ostrzega przed oszustami

W ostatnim czasie pojawiły się sygnały o próbach wyłudzenia pieniędzy od osób prowadzących działalność gospodarczą poprzez kierowanie do nich wezwań do zapłaty kwoty w wysokości 185 zł „celem uzyskania w ciągu 30 dni Certyfikatu Polskiej Inspekcji Pracy, okazywanego przy kontroli warunków pracy i zatrudnienia pracowników przeprowadzanej przez Inspektora Pracy Polskiej Inspekcji Pracy”.

Państwowa Inspekcja Pracy informuje, że takich certyfikatów nie wydaje, ani też, tym bardziej, nie pobiera jakichkolwiek opłat z tego tytułu. Zwracamy uwagę, że na wezwaniach do zapłaty zamieszczony jest znak graficzny podobny do logotypu Państwowej Inspekcji Pracy oraz widnieje na nich podpis inspektora pracy, co może dodatkowo wprowadzać w błąd i świadczyć o rzekomej wiarygodności fałszerzy. Zauważyć ponadto należy, że w naszym systemie prawnym nie funkcjonuje urząd kontrolny pod nazwą Polska Inspekcja Pracy.

Jednocześnie informujemy, że Państwowa Inspekcja Pracy podjęła w tej sprawie przewidziane prawem czynności.

W Internecie pojawiły się też domeny mogące sugerować poprzez odwołanie się do nazwy urzędu, że należą do Państwowej Inspekcji Pracy. Strony te zawierają informacje o możliwości uzyskania porady prawnej, zadania pytania czy zamieszczenia reklamy porad prawnych. Może to wprowadzać w błąd internautów i kojarzyć się z serwisami internetowymi Państwowej Inspekcji Pracy. Na strony poszczególnych inspektoratów PIP możemy wejść poprzez wpisanie adresu składającego się z nazwy miasta i domeny pip.gov.pl (np. wroclaw.pip.gov.pl).

Na stronach internetowych każdej z jednostek organizacyjnych Państwowej Inspekcji Pracy zamieszczona jest informacja o możliwościach uzyskania bezpłatnej porady naszych ekspertów (telefon, e-mail, osobiście).

Prosimy również o ostrożność, przy zawieraniu drogą telefoniczną umów na obowiązkowe szkolenia w dziedzinie bezpieczeństwa i higieny pracy bądź pierwszej pomocy przedlekarskiej. Ostatnio nasilił się proceder oferowania takich szkoleń pod groźbą kary nakładanej przez PIP i na podstawie danych o braku takowego szkolenia „w bazie PIP”. Szczegółowe zasady podlegania szkoleniom w dziedzinie bhp i warunki ich prowadzenia wskazane są w rozporządzeniu Ministra Gospodarki i Pracy z dnia 27 lipca 2004 r. w sprawie szkolenia w dziedzinie bezpieczeństwa i higieny pracy (Dz. U. Nr 180, poz. 1860 ze zmianami oraz z 2007 r. Nr 196, poz. 1420). Obowiązkowi takiego szkolenia nie podlegają osoby porwadzące jednoosobową działalność gospodarczą, a to właśnie do nich kierowane są najczęściej te ofery.

Źródło: https://wroclaw.pip.gov.pl/pl/o-urzedzie/rzecznik-prasowy/69007,inspekcja-pracy-ostrzega-przed-oszustami.html